Professor


Associate Professor
Ryota Morikawa


Assistant Professor
Yoh Noguchi


Visiting Researcher
Hiromi Mitsuhashi
Ayame Kobayashi
Masako Fukazawa
Kosuke Nariyama
Shu Satoh
Kaito Tsuchiya


Graduate Students
Motokuni Nakajima
Mami Sekine
Chiawen Ying
Mayu Handa
Ryotaro Hiraiwa
Hayato Suzuki
Kotaro Udo


Undergraduate Students
Soma Fujikura
Yuki Hayashino
Nichika Hirota
Haruka Inobe
Kiichi Kunihiro
and another person

↑ PAGE TOP